placeholderfeatureplaceholdersliderplaceholderthumb

Projekti

CRHD je do sada realizovao šest projekata - tri u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, jedan u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Norveške u Srbiji, jedan u saradnji sa Upravom za digitalnu agendu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva i jedan u saradnji sa Gradskom opštinom Stari Grad.


wwvrsac 2014

Nove tehnologije su nam omogućile da nam tržište bude ceo svet. Verujemo u to da je moguće sasvim pristojno živeti u Srbiji sa mnogo manjim rashodima nego u inostranstvu, a plasirati usluge i proizvode putem Interneta na globalnom tržištu.

eKupovina - Vodič za kupce

Često se pogrešno misli da je kupovina na Internetu rizičnija od tradicionalnih načina kupovine ili da nije zakonski uređena, pa su kupci izloženi većem stepenu rizika. Istina je potpuno drugačija - kupovina na Internetu u većini slučajeva nosi manje rizika zbog mogućnosti detaljnije provere prodavca i iskustava drugih kupaca, kao i uslova za bolje upoznavanje sa uslovima kupovine, za šta često nemamo ni priliku, niti vreme kada kupujemo u radnji.

Jedinstvena evidencija korisnika

Projekat prepoznaje nedostatke u vođenju evidencije o korišćenju prava na povlašćenu vožnju osoba sa invaliditetom i njihovih pratilaca.

Unapređenje informisanosti korisnika usluga organizacija osoba sa invaliditetom

Projekаt je uočio probleme sа kojimа se susreću korisnici uslugа orgаnizаcijа osobа sа invаliditetom, kаo i drugi korisnici, pri pokušаju dа dođu do informаcijа o rаdu orgаnizаcijа osobа sа invаliditetom.

Podizanje svesti o diskriminaciji

Osnovni cilj projekta je podizanje svesti o pojavnim oblicima i slučajevima diskriminacije posebno ranjivih društvenih grupa.