placeholderfeatureplaceholdersliderplaceholderthumb

Podizanje svesti o diskriminaciji

Projekat je podržala Gradska opština Stari Grad

U saradnji sa Gradskom opštinom Stari Grad, realizovan je projekat „Podizanje svesti o pojavnim oblicima i slučajevima diskriminacije posebno ranjivih društvenih grupa“. Osnovni cilj projekta je podizanje svesti o pojavnim oblicima i slučajevima diskriminacije posebno ranjivih društvenih grupa. Projektne aktivnosti bile su realizovane putem organizacije tri radionice na teritoriji Gradske opštine Stari Grad. Na radionice su bili pozvani predstavnici onih društvenih grupa koje su najčešće žrtve diskriminatorskog postupanja - invalidskih organizacija, ženskih grupa i organizacija za zaštitu prava deteta, romskih organizacija, sindikata i dr. Sa druge strane, u rad skupova bili su neposredno uključeni i predstavnici lokalne samouprave, socijalnih i zdravstvenih službi, pravosuđa i policije, novinari lokalnih medija i predstavnici NVO koji se bave zaštitom ljudskih prava. Svrha održavanja radionica je upoznavanje učesnika sa pojavnim oblicima diskriminacije i veštinama potrebnim za prepoznavanje diskriminacije u konkretnom slučaju, kao i obezbeđivanje neposrednog kontakta sa diskriminisanim grupama.