placeholderfeatureplaceholdersliderplaceholderthumb

Jedinstvena evidencija korisnika

Projekat je podržalo Ministarstvo rada i socijalne politike

U saradnji sa MRSP, CRHD je realizovao projekat „Uspostavljanje sistema jedinstvene evidencije o osobama sa invaliditetom i njihovim pratiocima - korisnicima prava na povlašćenu vožnju“. Projekat prepoznaje nedostatke u vođenju evidencije o korišćenju prava na povlašćenu vožnju osoba sa invaliditetom i njihovih pratilaca. Realizovanjem projektnih aktivnosti uspostaviće se centralna baza podataka, koja će uvesti transparentnost troškova u ovoj oblasti, i stvoriti osnov za racionalnije raspolaganje sredstvima iz budžeta. Iako postojeća evidencija pruža uvid u podatke o iskorišćenom pravu na povlašćenu vožnju, ona nije centralizovana, i ne omogućava sveobuhvatni pregled. Nužna je sistematizacija podataka, putem uspostavljanja mrežne aplikacije. Kako bi podaci u bazi bili pravno valjani, potrebna je i izmena normativnog okvira koji reguliše evidenciju o iskorišćenom pravu na povlašćenu vožnju. Programerski tim CRHD se bavio izradom softvera, a pravni tim uspostavljanjem normativnog okvira.